hungdaita's Recent Activity

 1. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Võ Thuật] Ip Man 4 The Finale 2019 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264-HDT ~ Diệp Vấn 4: Hồi Kết {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Ip Man 4 The Finale 2019 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Diệp Vấn 4: Hồi Kết Donnie Yen,Scott Adkins,Danny...

  Diễn đàn: m-HD

  8 Tháng tư 2020 lúc 12:47
 2. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Võ Thuật] Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay DD5.1 x264-PbK ~ Diệp Vấn 4: Hồi Kết {Sub Việt}

  Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay DD5.1 x264-PbK {Sub Việt} Diệp Vấn 4: Hồi Kết Donnie Yen,Scott Adkins,Danny Chan Kwok-Kwan,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  8 Tháng tư 2020 lúc 06:20
 3. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Võ Thuật] Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay DTS-ES x264-HDChina ~ Diệp Vấn 4: Hồi Kết {Sub Việt Mux Sẵn}

  Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay DTS-ES x264-HDChina {Sub Việt Mux Sẵn} Diệp Vấn 4: Hồi Kết Donnie Yen,Scott Adkins,Danny Chan...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  8 Tháng tư 2020 lúc 06:18
 4. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Võ Thuật] Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDChina ~ Diệp Vấn 4: Hồi Kết {Sub Việt}

  Ip Man 4 The Finale 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-HDChina {Sub Việt} Diệp Vấn 4: Hồi Kết Donnie Yen,Scott Adkins,Danny...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  8 Tháng tư 2020 lúc 06:13
 5. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264-HDT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Underwater 2020 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J....

  Diễn đàn: m-HD

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:38
 6. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 mHD BluRay DD5.1 x264-HDT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt Mux Sẵn}

  Underwater 2020 mHD BluRay DD5.1 x264-HDT {Sub Việt Mux Sẵn} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller...

  Diễn đàn: m-HD

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:36
 7. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Underwater 2020 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent...

  Diễn đàn: Phim HD

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:31
 8. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 ViE 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Underwater 2020 ViE 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel,...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:24
 9. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt Mux Sẵn}

  Underwater 2020 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-iFT {Sub Việt Mux Sẵn} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J....

  Diễn đàn: Phim 1080p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:23
 10. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt}

  Underwater 2020 1080p BluRay DD+7.1 x264-iFT {Sub Việt} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:21
 11. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt | Thuyết Minh}

  Underwater 2020 ViE 720p BluRay DTS-ES x264-iFT {Sub Việt | Thuyết Minh} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J....

  Diễn đàn: Phim 720p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:19
 12. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 720p BluRay DTS x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt Mux Sẵn}

  Underwater 2020 720p BluRay DTS x264-iFT {Sub Việt Mux Sẵn} Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:18
 13. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt}

  Underwater 2020 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD {Sub Việt } Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:13
 14. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Underwater 2020 720p BluRay DD5.1 x264-iFT ~ Kẻ Săn Mồi Đáy Biển {Sub Việt}

  Underwater 2020 720p BluRay DD5.1 x264-iFT {Sub Việt } Kẻ Săn Mồi Đáy Biển Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  7 Tháng tư 2020 lúc 12:12
 15. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động] Escape from Pretoria 2020 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD ~ Phi Vụ Đào Tẩu

  Escape from Pretoria 2020 720p BluRay DD5.1 x264-LoRD {Internal} Phi Vụ Đào Tẩu Daniel Radcliffe, Ian Hart, Daniel Webber [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 720p

  7 Tháng tư 2020 lúc 11:52