hungdaita's Recent Activity

 1. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR] The Jungle Book 2016 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Cậu Bé Rừng Xanh {Sub Việt | Thuyết Minh}

  The Jungle Book 2016 ViE 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Cậu Bé Rừng Xanh Scarlett...

  Diễn đàn: Phim HD

  20 Tháng một 2020 lúc 13:12
 2. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR ISO] The Jungle Book 2016 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-CHDBits.iso ~ Cậu Bé Rừng Xanh {Sub Việt}

  The Jungle Book 2016 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD Atmos 7.1-CHDBits.iso {Sub Việt} Cậu Bé Rừng Xanh Scarlett Johansson, Neel...

  Diễn đàn: Phim HD

  20 Tháng một 2020 lúc 12:42
 3. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR Dolby Vision] Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC Dolby Vision DTS-HD MA 7.1-SumVision ~ Kẻ Hủy Diệt {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC Dolby Vision DTS-HD MA 7.1-SumVision {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối...

  Diễn đàn: Phim HD

  20 Tháng một 2020 lúc 12:41
 4. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Terminator: Dark Fate 2019 1080p BluRay DD-EX 5.1 x264-MPAD ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt Mux Sẵn}

  Terminator: Dark Fate 2019 1080p BluRay DD-EX 5.1 x264-MPAD {Sub Việt Mux Sẵn} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton, Arnold...

  Diễn đàn: m-1080p

  20 Tháng một 2020 lúc 11:36
 5. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Terminator: Dark Fate 2019 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-MTeam ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 720p BluRay DD-EX 5.1 x264-MTeam {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton, Arnold...

  Diễn đàn: Phim 720p

  20 Tháng một 2020 lúc 10:56
 6. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Terminator: Dark Fate 2019 1080p Blu-Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt Mux Sẵn}

  Terminator: Dark Fate 2019 1080p Blu-Ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt Mux Sẵn} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda...

  Diễn đàn: Phim HD

  20 Tháng một 2020 lúc 09:15
 7. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] Terminator: Dark Fate 2019 1080p Blu-Ray AVC TrueHD Atmos 7.1-Telly.iso ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 1080p Blu-Ray AVC TrueHD Atmos 7.1-Telly.iso {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton,...

  Diễn đàn: Phim HD

  20 Tháng một 2020 lúc 09:07
 8. hungdaita đã trả lời vào chủ đề [4K HDR | Hành Động] Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt Mux Sẵn}.

  Added Sub Việt: Subscene - Subtitles for this Movie

  19 Tháng một 2020 lúc 10:54
 9. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] Terminator: Dark Fate 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-MTeam ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 1080p BluRay TrueHD Atmos 7.1 x264-MTeam {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda Hamilton, Arnold...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  19 Tháng một 2020 lúc 10:51
 10. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [4K HDR ISO] Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso ~ Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối {Sub Việt}

  Terminator: Dark Fate 2019 2160p UHD Blu-ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1-BeyondHD.iso {Sub Việt} Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối Linda...

  Diễn đàn: Phim HD

  19 Tháng một 2020 lúc 09:43
 11. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Viễn Tưởng] The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-BHD ~ Đại Chiến Âm Dương{Sub Việt}

  The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-BHD {Sub Việt} Đại Chiến Âm Dương Thành Long, Nguyễn...

  Diễn đàn: Phim HD

  19 Tháng một 2020 lúc 06:55
 12. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Kinh Dị] Depraved 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-Gyroscope ~ Bác Sĩ Ma Quái

  Depraved 2019 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-Gyroscope {Internal} Bác Sĩ Ma Quái David Call, Joshua Leonard, Alex Breaux [IMG]...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  18 Tháng một 2020 lúc 21:05
 13. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT ~ Đại Chiến Âm Dương {Sub Việt}

  The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT {Sub Việt} Đại Chiến Âm Dương Thành Long,...

  Diễn đàn: Phim HD

  18 Tháng một 2020 lúc 14:47
 14. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 720p BluRay DD5.1 x264-PbK ~ Đại Chiến Âm Dương {Sub Việt}

  The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 720p BluRay DD5.1 x264-PbK {Sub Việt} Đại Chiến Âm Dương Thành Long, Nguyễn Kinh...

  Diễn đàn: Phim 720p

  18 Tháng một 2020 lúc 14:45
 15. hungdaita đã đăng chủ đề mới.

  [Hành Động | Phiêu Lưu] The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p BluRay DD5.1 x264-PbK ~ Đại Chiến Âm Dương {Sub Việt}

  The Knight of Shadows Between Yin and Yang 2019 1080p BluRay DD5.1 x264-PbK {Sub Việt} Đại Chiến Âm Dương Thành Long, Nguyễn Kinh...

  Diễn đàn: Phim 1080p

  18 Tháng một 2020 lúc 14:36