1 số câu lệnh Powershell dành cho Hyper-V

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Kinh nghiệm sử dụng máy tính' bắt đầu bởi ghost0bk, 12 Tháng bảy 2015.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Giao diện quản lý Hyper-V đã cung cấp rất nhiều tiện tích, nhưng bỏ qua quản lý bằng giao diện Powershell cmdlets cũng là một mất mát to lớn. Dưới đây là 10 cậu lênh mà bất kỳ các "Hyper-V" pro cũng nên biết.

  1. Get-VM

  Nhìn cậu lệnh là hiểu rồi đúng không , sẽ lấy thông tin toàn bộ các VM Guest trên 1 Host.
  [​IMG]


  Câu lệnh có thể được mở rộng với sự kết hợp của từ khóa select. Câu lệnh dưới đây cho bạn thấy chi tiết các object trong một VM Guest

  [​IMG]

  Bạn có thể có một report chi tiết và cao cấp hơn với từ khóa "Filter". Như hình minh họa dưới đây là kết hợp với filter chỉ lọc những máy ảo đang chạy

  PS C:\>get-vm|where{$_.state-eq'running'}|sortUptime|selectName,Uptime,@{N="MemoryMB";E={$_.MemoryAssigned/1MB}},Status


  [​IMG]  2. Start-VM
  Khởi động máy ảo

  PSC:\>start-vmchi-win8

  Để rung chương trình trong trang thái background.

  PSC:\>start-vmjdh*-asjob


  3. Stop-VM
  Shutdown máy ảo

  PSC:\>stop-vmjdh*

  Lện này được thục hiện trên nền OS của máy ảo. Khi có bất kỳ các tập tin chưa được lưu lại, tiến trình này sẽ dành 5 minutes cho việc lưu giữ. Ngoài ra bạn có thể dùng lệnh thêm option -force để ép việc shutdown ngay lập tực.

  Ngoài ra bạn còn có thể dùng kill power để ép shut down nguồn máy ảo :)

  PS C:\>stop-vm"XP Lab"–turnoff

  PSC:\>stop-vmchi-win8–save–force ( Stop máy ảo ở trang thái save )


  4. Checkpoint-VM

  Đây là cậu lệnh dùng tao snap shot
  PS C:\>checkpoint-vm-VMName"XP Lab"
  Tạo snapshot cho tất cả các máy bắng đầu bằng CHI và snapshot được gọi là Weekly Snapshot.
  PSC:\>get-vmchi*|checkpoint-vm-SnapshotName"Weekly Snapshot $((Get-Date).toshortdatestring())"–AsJob

  5. Get-VMSnapshot
  If you have VM snapshots, you will most likely want to manage them. Here’s a great situation where the PowerShell cmdlet is your friend. First, what are all the snapshots I currently have?

  1
  PSC:\>get-vmsnapshot*


  [​IMG]

  Figure 4

  You can get all snapshots for a given VM.

  1
  PSC:\>get-vm"fp01"|get-vmsnapshot


  [​IMG]

  Figure 5

  Or a specific snapshot:

  1
  PSC:\>get-vmchi-fp01|get-vmsnapshot-Nameweekly*


  [​IMG]

  Figure 6

  Xem thêm tại :)
  Mã:
  http://www.key4vip.info/2015/06/cau-lenh-powershell-danh-cho-hyper-v.html

Chia sẻ trang này