Chính sách thưởng Uploader hàng tháng!

Thảo luận trong 'Thông báo từ Ban quản trị' bắt đầu bởi help4share, 3 Tháng hai 2012.

 1. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 4, tính đến 13.4.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 2784
  2. quangnguyen 2545
  3. phonghanh 2369
  4. tungdepzaikt 1625
  5. phonghanhpro 1240

  6. giomua1 695
  7. minhtit5 427
  8. haiphongyeu 419
  9. ricky3071990 414
  10. kulee 379

  11. ken.demonz 363
  12. qqwwee123 325
  13. 01628581028 310
  14. namquang93 279

  15. vuthanhlai 272
 2. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 4, tính đến 20.4.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 4566
  2. quangnguyen 4327
  3. phonghanh 4192
  4. tungdepzaikt 2939
  5. phonghanhpro 2103

  6. giomua1 1070
  7. haiphongyeu 684
  8. minhtit5 671
  9. ricky3071990 615
  10. kulee 601

  11. qqwwee123 555
  12. ken.demonz 554
  13. 01628581028 502
  14. mrtom 438
  15. namquang93 433

 3. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 4, tính đến 27.4.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 6235
  2. quangnguyen 6011
  3. phonghanh 5843
  4. tungdepzaikt 3906
  5. phonghanhpro 2932

  6. giomua1 1358
  7. haiphongyeu 930
  8. minhtit5 846
  9. kulee 810
  10. ken.demonz 750

  11. ricky3071990 733
  12. qqwwee123 730
  13. 01628581028 630
  14. sinhvienit.net.1 617
  15. namquang93 573
 4. help4share

  help4share Super Moderator

  6. giomua1 1358
  7. haiphongyeu 930
  8. minhtit5 846
  9. kulee 810
  10. ken.demonz 750

  Admin đã tặng thưởng 500gold cho top 6-10 uploader tháng 4-2013, xin cảm ơn.

 5. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 5, tính đến 4.5.2013, với số Gold tương ứng:
  1. binhhd 784
  2. quangnguyen 765
  3. phonghanh 742
  4. tungdepzaikt 308

  5. phonghanhpro 301


  6. cudangco 249
  7. kulee 178

  8. minhtit6 133

  9. giomua1 114

  10. haiphongyeu 104


  11. xuanloc.qn 87

  12. ken.demonz 72

  13. qqwwee123 69

  14. traiphonui 69

  15. sinhvienit.net.1 68
  Last edited: 4 Tháng năm 2013
 6. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 5, tính đến 11.5.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 2677
  2. quangnguyen 2458
  3. phonghanh 2241
  4. tungdepzaikt 970

  5. phonghanhpro 913  6. minhtit6 587
  7. cudangco 533
  8. kulee 473

  9. giomua1 297
  10. xuanloc.qn 282

  11. haiphongyeu 267

  12. ken.demonz 257
  13. sinhvienit.net.1 244
  14. hoanghai20983 219

  15. qqwwee123 212

 7. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 5, tính đến 18.5.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 4096
  2. quangnguyen 3887
  3. phonghanh 3650
  4. tungdepzaikt 1665

  5. phonghanhpro 1631  6. minhtit6 839
  7. cudangco 794
  8. kulee 705
  9. xuanloc.qn 482
  10. giomua1 460

  11. ken.demonz 410
  12. haiphongyeu 395

  13. sinhvienit.net.1 372
  14. hoanghai20983 370

  15. qqwwee123 354
 8. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 5, tính đến 25.5.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 5476
  2. quangnguyen 5212
  3. phonghanh 5034
  4. phonghanhpro 2376
  5. tungdepzaikt 2282  6. cudangco 1010
  7. minhtit6 984
  8. kulee 914
  9. xuanloc.qn 643
  10. ken.demonz 609

  11. giomua1 596
  12. namquang93 540
  13. sinhvienit.net.1 511
  14. qqwwee123 503
  15. haiphongyeu 491


 9. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 5, tính đến 31.5.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 6989
  2. quangnguyen 6675
  3. phonghanh 6542
  4. phonghanhpro 3342
  5. tungdepzaikt 2898  6. cudangco 1168
  7. kulee 1137
  8. minhtit6 1067
  9. minhtit7 911
  10. xuanloc.qn 795

  11. ken.demonz 774
  12. namquang93 747
  13. giomua1 739
  14. sinhvienit.net.1 645
  15. qqwwee123 644


  ---------- Post added at 04:05 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------

  ------------------------------------------------------
  6. cudangco 1168
  7. kulee 1137
  8. minhtit6 1067
  9. minhtit7 911
  10. xuanloc.qn 795
  Admin đã tặng thưởng 500gold cho top 6-10 uploader tháng 5. Xin cảm ơn.
 10. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 6, tính đến 8.6.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 2136
  2. quangnguyen 1896
  3. phonghanh 1670
  4. phonghanhpro 915
  5. tungdepzaikt 373


  6. minhtit8 308
  7. minhtit7 237
  8. kulee 225
  9. namquang93 217
  10. ken.demonz 210

  11. khoatrinh22 174
  12. xuanloc.qn 165
  13. giomua1 165
  14. phonghanhso1 161
  15. sinhvienit.net.1 157
 11. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 6, tính đến 17.6.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 4127
  2. quangnguyen 3889
  3. phonghanh 3610
  4. phonghanhpro 1784
  5. minhtit8 910

  6. tungdepzaikt 683

  7. kulee 486
  8. minhtit7 404
  9. ken.demonz 387
  10. phonghanhso1 374

  11. namquang93 367
  12. xuanloc.qn 358
  13. sinhvienit.net.1 348
  14. giomua1 345
  15. khoatrinh22 318
 12. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 6, tính đến 22.6.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 5186
  2. quangnguyen 4890
  3. phonghanh 4631
  4. phonghanhpro 2247
  5. minhtit8 1172

  6. tungdepzaikt 841

  7. kulee 609
  8. ken.demonz 479
  9. phonghanhso1 460
  10. minhtit7 458

  11. xuanloc.qn 445
  12. giomua1 439
  13. sinhvienit.net.1 436
  14. namquang93 430
  15. khoatrinh22 385
 13. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 6, tính đến 29.6.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 6674
  2. quangnguyen 6338
  3. phonghanh 6149
  4. phonghanhpro 3248
  5. minhtit8 1527

  6. tungdepzaikt 1428

  7. kulee 797
  8. namquang93 634
  9. xuanloc.qn 621
  10. ken.demonz 620

  11. phonghanhso1 600
  12. giomua1 589
  13. sinhvienit.net.1 583
  14. minhtit7 538
  15. qqwwee123 504


  ---------- Post added at 03:15 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ----------
  ------------------------------------
  6. tungdepzaikt 1428
  7. kulee 797
  8. namquang93 634
  9. xuanloc.qn 621
  10. ken.demonz 620
  Admin đã tặng thưởng 500gold cho top 6-10 uploader tháng 6/2013. Xin cảm ơn.
 14. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 7, tính đến 6.7.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 1668
  2. quangnguyen 1389
  3. phonghanh 1165
  4. phonghanhpro 806
  5. tungdepzaikt 510

  6. minhtit9 270
  7. namquang93 181
  8. kulee 165
  9.minhtit8 153
  10. sinhvienit.net.1 148

  11. ken.demonz 143
  12. xuanloc.qn 122
  13. phonghanhso1 116
  14. hoangtu18tuoi 99
  15. qqwwee123 95
 15. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 7, tính đến 13.7.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 3452
  2. quangnguyen 3117
  3. phonghanh 2941
  4. phonghanhpro 1980
  5. tungdepzaikt 1230

  6. minhtit9 707
  7. kulee 537
  8. ken.demonz 471
  9. mrtom 465
  10. s01636650464 426

  11. sinhvienit.net.1 369
  12. namquang93 345
  13. phonghanhso1 332
  14. xuanloc.qn 311
  15. minhtit8 278


 16. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 7, tính đến 20.7.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 5586
  2. quangnguyen 5247
  3. phonghanh 5061
  4. phonghanhpro 3030
  5. tungdepzaikt 1770

  6. minhtit9 1380
  7. kulee 971
  8. mrtom 740
  9. ken.demonz 711
  10. sinhvienit.net.1 587

  11. phonghanhso1 546
  12. s01636650464 478
  13. namquang93 452
  14. xuanloc.qn 448
  15. giomua1 404
 17. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 7, tính đến 27.7.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 7590
  2. quangnguyen 7241
  3. phonghanh 7067
  4. phonghanhpro 3918
  5. tungdepzaikt 2173

  6. minhtit9 1742
  7. kulee 1315
  8. ken.demonz 971
  9. mrtom 893
  10. sinhvienit.net.1 768

  11. phonghanhso1 713
  12. xuanloc.qn 590
  13. giomua1 588
  14. s01636650464 568
  15. namquang93 542


 18. help4share

  help4share Super Moderator

  6. minhtit9 1742
  7. kulee 1315
  8. ken.demonz 971
  9. mrtom 893
  10. sinhvienit.net.1 768
  Admin đã tặng thưởng 500gold cho top 6-10 uploader tháng 7-2013, xin cảm ơn!
  Top 5 uploader sẽ được tặng thưởng 500k vnđ vào 15-8-2013.
  Last edited: 10 Tháng tám 2013
 19. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 8, tính đến 03.8.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 1093
  2. quangnguyen 767
  3. phonghanh 501
  4. phonghanhpro 256
  5. tungdepzaikt 152

  6. minhtit10 135
  7. kulee 92
  8. sinhvienit.net.1 67
  9. vuthanhlai 63
  10. se7venl0v3_198 55

  11. ken.demonz 53
  12. phonghanhso1 52
  13. giomua1 43
  14. hoanghai20983 43
  15. minhtit11 41
 20. help4share

  help4share Super Moderator

  Top 15 Uploader Tháng 8, tính đến 10.8.2013, với số Gold tương ứng:

  1. binhhd 2583
  2. quangnguyen 2289
  3. phonghanh 2020
  4. phonghanhpro 991
  5. tungdepzaikt 697

  6. minhtit10 599
  7. kulee 364
  8. sinhvienit.net.1 256
  9. vuthanhlai 229
  10. ken.demonz 215

  11.qqwwee123 211
  12. phonghanhso1 194
  13. se7venl0v3_198 181
  14. giomua1 155
  15.hoangtu18tuoi 153

Chia sẻ trang này