Elite Squad (Tropa de Elite) (2007) Blu-ray [Custom] 1080p VC-1 DTS-HD 5.1 - Biệt đội tinh nhuệ [Sub Việt]

Thảo luận trong 'Hành động - Chiến tranh - Viễn tưởng' bắt đầu bởi caphe1minh, 1 Tháng hai 2015.

 1. caphe1minh

  caphe1minh Well-Known Member  Elite Squad (Tropa de Elite) (2007) Blu-ray [Custom] 1080p VC-1 DTS-HD 5.1 - Biệt đội tinh nhuệ [Sub Việt]

  [​IMG]
  [​IMG]

  Elite Squad (Tropa de Elite) 2007 - IMDB - Ratings: 8,1/10  Mã:
  DISC INFO:
  
  Disc Size:   27,943,941,165 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    No
  BDInfo:     0.5.6
  
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00000.MPLS
  Length:         1:54:43 (h:m:s)
  Size:          26,505,560,064 bytes
  Total Bitrate:     30.80 Mbps
  
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description  
  -----          -------       -----------  
  VC-1 Video       19301 kbps     1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
  
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description  
  -----              --------    -------     -----------  
  DTS-HD Master Audio       Russian     4374 kbps    5.1 / 48 kHz / 4374 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Dolby Digital Audio       Russian     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
  Dolby Digital Audio       Russian     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
  DTS-HD Master Audio       Portuguese   4355 kbps    5.1 / 48 kHz / 4355 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  
  SUBTITLES:
  Codec              Language    Bitrate     Description  
  -----              --------    -------     -----------  
  Presentation Graphics      Russian     45.287 kbps          
  
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate 
  ----      -------     ------     ----      ------------- 
  00000.M2TS   0:00:00.000   1:54:43.877   26,505,560,064 30,803     
  
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:11:46.622   17,204 kbps   39,084 kbps   00:05:56.731  33,074 kbps   00:01:48.525  31,698 kbps   00:01:46.314  90,090 bytes  393,813 bytes  00:05:37.670  
  2        0:11:46.622   0:12:16.485   21,099 kbps   40,831 kbps   00:18:07.044  39,031 kbps   00:18:07.044  37,685 kbps   00:18:03.040  109,999 bytes  545,216 bytes  00:18:07.920  
  3        0:24:03.108   0:13:36.482   20,695 kbps   34,089 kbps   00:30:19.943  30,196 kbps   00:30:18.900  29,583 kbps   00:24:15.412  107,892 bytes  366,475 bytes  00:30:20.902  
  4        0:37:39.590   0:14:28.742   18,870 kbps   31,645 kbps   00:37:58.150  27,789 kbps   00:51:44.101  26,422 kbps   00:51:44.059  98,379 bytes  469,711 bytes  00:42:52.111  
  5        0:52:08.333   0:15:33.766   19,315 kbps   37,865 kbps   00:59:22.892  30,148 kbps   00:59:06.793  28,335 kbps   00:59:01.746  100,701 bytes  374,579 bytes  00:57:56.139  
  6        1:07:42.099   0:14:15.312   20,861 kbps   42,182 kbps   01:20:35.997  35,596 kbps   01:20:35.997  32,527 kbps   01:16:54.776  108,960 bytes  515,726 bytes  01:20:36.039  
  7        1:21:57.412   0:14:46.969   22,254 kbps   46,628 kbps   01:26:03.616  40,680 kbps   01:23:30.046  38,285 kbps   01:23:28.253  116,025 bytes  533,094 bytes  01:23:37.804  
  8        1:36:44.381   0:17:59.495   15,062 kbps   37,713 kbps   01:44:47.823  34,432 kbps   01:44:45.153  31,832 kbps   01:44:42.150  78,664 bytes  567,584 bytes  01:44:42.192
  

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


Chia sẻ trang này