Paris by Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân 2018 Blu-ray AVC 1080i DD2.0 | Anh Cho Em Mùa Đông

Thảo luận trong 'Phim Việt Nam' bắt đầu bởi gait12, 11 Tháng hai 2018.

 1. gait12

  gait12 Well-Known Member

  Paris by Night 124: Anh Cho Em Mùa Xuân 2018 Blu-ray AVC 1080i DD2.0
  Anh Cho Em Mùa Đông

  [​IMG]  Mã:
  DISC INFO:
  
  Disc Title:   PBN124_BLURAY
  Disc Size:   49,811,456,212 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    No
  BDInfo:     0.5.8
  
  PLAYLIST REPORT:
  
  Name:          00010.MPLS
  Length:         5:47:57.590 (h:m:s.ms)
  Size:          39,913,230,336 bytes
  Total Bitrate:     15.29 Mbps
  
  VIDEO:
  
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    14100 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  
  AUDIO:
  
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Dolby Digital Audio       English     448 kbps    2.0 / 48 kHz / 448 kbps
  
  FILES:
  
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00010.M2TS   0:00:00.000   5:47:57.590   39,913,230,336 15,294     
  
  CHAPTERS:
  
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:08:22.335   20,527 kbps   38,847 kbps   00:02:36.189  34,308 kbps   00:02:35.255  32,486 kbps   00:02:35.255  85,605 bytes  380,423 bytes  00:08:12.458  
  2        0:08:22.335   0:01:41.668   12,066 kbps   19,066 kbps   00:09:56.495  15,482 kbps   00:09:58.998  14,776 kbps   00:09:53.993  50,341 bytes  417,201 bytes  00:09:54.594  
  3        0:10:04.003   0:08:29.609   15,363 kbps   34,386 kbps   00:14:56.528  32,460 kbps   00:14:53.792  25,297 kbps   00:13:49.628  64,071 bytes  380,922 bytes  00:15:46.445  
  4        0:18:33.612   0:06:24.517   13,684 kbps   27,303 kbps   00:21:41.566  22,241 kbps   00:21:20.045  19,600 kbps   00:21:19.311  57,075 bytes  370,601 bytes  00:23:59.070  
  5        0:24:58.129   0:04:48.288   13,874 kbps   24,658 kbps   00:26:03.261  23,009 kbps   00:28:03.748  19,929 kbps   00:26:33.191  57,867 bytes  327,961 bytes  00:29:34.839  
  6        0:29:46.417   0:18:25.804   11,753 kbps   37,307 kbps   00:44:13.317  32,052 kbps   00:44:11.749  25,451 kbps   00:44:08.045  49,022 bytes  363,997 bytes  00:44:16.020  
  7        0:48:12.222   0:04:45.852   19,637 kbps   29,027 kbps   00:52:45.028  27,649 kbps   00:49:47.250  24,944 kbps   00:52:25.108  81,895 bytes  291,835 bytes  00:51:11.635  
  8        0:52:58.074   0:16:34.593   12,362 kbps   25,133 kbps   00:55:23.019  23,602 kbps   00:55:19.816  22,736 kbps   00:55:51.114  51,559 bytes  324,754 bytes  00:58:25.001  
  9        1:09:32.668   0:08:34.881   15,026 kbps   33,883 kbps   01:16:53.175  32,897 kbps   01:16:53.175  32,399 kbps   01:16:50.772  62,674 bytes  385,216 bytes  01:17:00.582  
  10       1:18:07.549   0:09:54.794   11,879 kbps   24,830 kbps   01:25:23.251  23,907 kbps   01:25:21.049  23,096 kbps   01:25:21.049  49,544 bytes  363,662 bytes  01:27:34.182  
  11       1:28:02.343   0:04:39.178   20,454 kbps   29,592 kbps   01:31:34.822  27,922 kbps   01:31:31.319  26,793 kbps   01:31:25.913  85,300 bytes  346,842 bytes  01:28:04.846  
  12       1:32:41.522   0:04:36.643   12,541 kbps   27,175 kbps   01:37:14.128  21,796 kbps   01:37:12.026  16,173 kbps   01:37:08.155  52,314 bytes  322,059 bytes  01:37:05.452  
  13       1:37:18.165   0:05:45.311   12,771 kbps   23,440 kbps   01:37:49.563  22,017 kbps   01:37:49.563  20,581 kbps   01:39:15.950  53,259 bytes  300,989 bytes  01:37:51.932  
  14       1:43:03.477   0:07:23.342   12,751 kbps   30,214 kbps   01:45:00.761  27,039 kbps   01:46:25.746  19,908 kbps   01:43:37.544  53,186 bytes  347,422 bytes  01:49:43.710  
  15       1:50:26.820   0:10:04.704   13,167 kbps   26,226 kbps   01:53:00.306  24,216 kbps   01:54:37.670  21,372 kbps   01:57:28.941  54,915 bytes  374,741 bytes  01:59:42.441  
  16       2:00:31.524   0:03:48.494   18,294 kbps   27,885 kbps   02:03:55.861  25,086 kbps   02:03:54.193  24,372 kbps   02:01:40.860  76,301 bytes  310,567 bytes  02:00:37.163  
  17       2:04:20.019   0:08:37.683   16,552 kbps   34,824 kbps   02:07:37.149  31,018 kbps   02:07:34.046  29,940 kbps   02:07:34.380  69,038 bytes  359,007 bytes  02:08:49.621  
  18       2:12:57.703   0:06:57.617   13,114 kbps   28,565 kbps   02:16:50.101  27,118 kbps   02:14:06.071  24,018 kbps   02:14:02.067  54,697 bytes  337,364 bytes  02:14:10.776  
  19       2:19:55.320   0:05:46.946   11,811 kbps   26,336 kbps   02:24:51.349  24,498 kbps   02:24:49.280  19,122 kbps   02:24:19.717  49,262 bytes  288,822 bytes  02:24:51.816  
  20       2:25:42.266   0:05:04.304   14,274 kbps   27,261 kbps   02:27:40.851  25,260 kbps   02:27:37.448  22,591 kbps   02:29:35.800  59,534 bytes  323,504 bytes  02:25:57.215  
  21       2:30:46.570   0:07:29.348   12,343 kbps   24,430 kbps   02:30:59.083  21,961 kbps   02:30:59.016  19,112 kbps   02:32:09.987  51,482 bytes  334,636 bytes  02:36:24.441  
  22       2:38:15.919   0:04:32.605   16,678 kbps   31,545 kbps   02:40:48.372  27,466 kbps   02:40:47.604  26,152 kbps   02:40:47.404  69,553 bytes  268,043 bytes  02:38:22.426  
  23       2:42:48.525   0:06:30.289   13,755 kbps   37,390 kbps   02:44:30.594  30,351 kbps   02:44:29.426  24,750 kbps   02:44:27.324  57,374 bytes  370,778 bytes  02:44:30.393  
  24       2:49:18.815   0:31:27.852   15,281 kbps   29,193 kbps   03:00:55.177  26,997 kbps   03:00:51.173  26,579 kbps   03:00:46.168  63,735 bytes  374,492 bytes  02:59:32.595  
  25       3:20:46.667   0:04:25.732   12,996 kbps   25,587 kbps   03:21:14.595  23,365 kbps   03:21:11.726  21,845 kbps   03:21:07.822  54,206 bytes  345,020 bytes  03:22:47.288  
  26       3:25:12.400   0:07:57.577   18,626 kbps   39,598 kbps   03:26:57.638  32,022 kbps   03:27:33.874  31,378 kbps   03:27:32.973  77,690 bytes  327,166 bytes  03:32:27.000  
  27       3:33:09.977   0:09:32.038   14,281 kbps   23,919 kbps   03:35:31.318  21,009 kbps   03:35:31.018  20,457 kbps   03:35:27.247  59,565 bytes  326,678 bytes  03:33:14.481  
  28       3:42:42.015   0:06:46.272   14,441 kbps   32,437 kbps   03:43:37.971  31,389 kbps   03:43:34.667  28,643 kbps   03:43:33.066  60,232 bytes  341,697 bytes  03:43:38.772  
  29       3:49:28.287   0:07:38.724   16,621 kbps   35,482 kbps   03:52:01.007  32,289 kbps   03:49:50.977  30,165 kbps   03:49:51.611  69,324 bytes  376,481 bytes  03:55:21.240  
  30       3:57:07.012   0:34:29.567   10,744 kbps   24,113 kbps   04:05:12.297  18,933 kbps   04:05:09.061  17,797 kbps   04:31:21.498  44,810 bytes  388,559 bytes  04:30:37.588  
  31       4:31:36.580   0:14:20.960   10,308 kbps   15,972 kbps   04:33:21.051  14,836 kbps   04:33:19.850  14,356 kbps   04:33:19.249  42,993 bytes  337,944 bytes  04:32:21.925  
  32       4:45:57.540   0:08:06.619   14,206 kbps   34,673 kbps   04:50:51.300  31,134 kbps   04:46:22.298  27,205 kbps   04:48:52.381  59,252 bytes  361,413 bytes  04:52:55.925  
  33       4:54:04.159   0:05:17.350   15,018 kbps   42,471 kbps   04:54:49.471  36,732 kbps   04:54:49.171  30,501 kbps   04:57:18.320  62,629 bytes  432,945 bytes  04:54:49.872  
  34       4:59:21.510   0:09:19.592   11,743 kbps   21,118 kbps   05:03:36.665  20,465 kbps   05:03:32.661  18,772 kbps   05:03:28.657  48,982 bytes  370,715 bytes  05:08:33.161  
  35       5:08:41.102   0:08:07.653   16,522 kbps   40,101 kbps   05:10:07.522  31,075 kbps   05:10:07.522  27,591 kbps   05:11:03.177  68,904 bytes  380,408 bytes  05:10:08.056  
  36       5:16:48.756   0:06:44.604   13,192 kbps   24,925 kbps   05:22:08.275  21,611 kbps   05:22:05.472  19,396 kbps   05:18:26.087  55,024 bytes  344,064 bytes  05:23:07.101  
  37       5:23:33.360   0:07:58.477   12,833 kbps   29,506 kbps   05:27:02.369  27,619 kbps   05:26:58.865  20,480 kbps   05:26:25.232  53,526 bytes  340,000 bytes  05:31:15.388  
  38       5:31:31.838   0:05:08.007   18,751 kbps   34,772 kbps   05:34:56.342  30,300 kbps   05:35:48.228  25,956 kbps   05:36:05.512  78,217 bytes  319,858 bytes  05:31:34.341  
  39       5:36:39.846   0:04:22.462   11,442 kbps   18,138 kbps   05:37:10.109  15,403 kbps   05:36:39.846  14,110 kbps   05:37:05.538  47,723 bytes  374,088 bytes  05:38:44.337  
  40       5:41:02.308   0:03:33.580   25,993 kbps   37,941 kbps   05:42:26.525  32,735 kbps   05:42:23.155  31,316 kbps   05:42:14.714  108,394 bytes  359,050 bytes  05:41:02.809  
  41       5:44:35.888   0:03:21.701   22,903 kbps   43,095 kbps   05:45:28.708  36,837 kbps   05:45:28.474  33,022 kbps   05:45:28.474  95,556 bytes  366,095 bytes  05:45:29.508  
  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00010.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   20877.523        14,100         36,796,580,852 200,657,767   
  00010.M2TS   4352 (0x1100)  0x81      AC3       eng (English)      20877.523        448           1,169,140,224  6,524,220 


  01. Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền, thơ: Kim Tuấn) Minh Tuyết, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Hạ Vy, Hà Thanh Xuân, Châu Ngọc Hà, Hoàng Nhung, Diễm Sương
  02. Lời mở đầu – Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên
  03. Vô Cùng © (Võ Hoài Phúc, thơ: Huỳnh Tuấn Anh) Như Ý
  04. Lời Hẹn Đầu Xuân (Đoàn Trung) Mai Thiên Vân
  05. Vợ Chồng Son © (Hamlet Trương) Phi Nhung
  06. Giấc Mộng Đêm Xuân © (Hamlet Trương) Như Loan & Diễm Sương
  07. LK: Em Hiền Như Ma Masoer, Hai Năm Tình Lận Đận, Thà Như Giọt Mưa (Phạm Duy, thơ : Nguyễn Tất Nhiên) Don Hồ & Dương Triệu Vũ
  08. Hai Sắc Hoa Tigôn (Hà Phương, ý thơ: TTkH) Hoàng Oanh
  09. Hạnh Phúc Đầu Xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh) Như Quỳnh
  10. Phỏng Vấn Ông Lộc Dương, CEO DND Gel
  11. Mùa Xuân Bên Nhau (Thanh Sơn) Tâm Đoan
  12. Người Em Sầu Mộng (Y Vân, thơ: Lưu Trọng Lư) Bằng Kiều
  13. LK: Xuân Nào Con Sẽ Về (Trịnh Lâm Ngân) Mai Quốc Huy & Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn) Hương Thủy
  14. Chiều (Dương Thiệu Tước, thơ: Hồ Dzếnh) Hà Thanh Xuân
  15. Ghen (Trọng Khương, thơ: Nguyễn Bính) Nguyễn Hưng
  16. Tháng Giêng Và Anh (Ngô Thụy Miên, thơ: Nguyên Sa) Trần Thái Hòa
  17. Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh) Nguyễn Hồng Nhung
  18. Người Hàng Xóm (Tô Thanh Tùng, thơ: Nguyễn Bính) Hạ Vy
  19. Nhà Anh, Nhà Em (Anh Sơn, thơ : Hà Liên Tử) Châu Ngọc Hà
  20. Gái Xuân (Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính) Hoàng Nhung
  21. Phỏng vấn Cô Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát
  22. Hài Kịch “Tết Quê” (Trung Dân) Chí Tài, Trung Dân, Hoài Tâm, Thanh Hằng, Quỳnh Hương
  23. Phỏng vấn Cô Kim Ngô, CEO To Be Skincare
  24. Ngày Mùa Xuân Vừa Ghé © (Châu Đăng Khoa) Bạch Công Khanh
  25. Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu (Phạm Duy, thơ: Phạm Thiên Thư) Hà Trần
  26. Hẹn Một Mùa Xuân (Đinh Việt Lang) Đan Nguyên
  27. Tạm Biệt Huế (Xuân An, thơ: Thu Bồn) Ngọc Hạ
  28. Hài Kịch “Cho Nhau Mùa Xuân” (Nguyễn Ngọc Ngạn) Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân
  29. Mắt Buồn (Phạm Đình Chương, thơ: Lưu Trọng Lư) Ngọc Anh & Thiên Tôn
  30. Lệ Đá (Trần Trịnh, thơ: Hà Huyền Chi) Hoàng Thúy Vy
  31. Trên Ngọn Tình Sầu (Từ Công Phụng, thơ: Du Tử Lê) Quang Dũng
  32. Xuân Vẫn Bên Ta (Trần Tuấn Kiệt) Lương Tùng Quang & Khải Đăng
  33. Xuân Không Màu (Tăng Nhật Tuệ) Minh Tuyết
  34. Chuyện Tình Buồn (Phạm Duy, thơ: Phạm Văn Bình) Quỳnh Vi & Đình Bảo
  35. Giao Thừa © (Võ Hoài Phúc) Lam Anh & Lê Anh Tuấn
  36. Lời Kết – Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên
  37. Vui Như Tết (Châu Đăng Khoa) Hoàng Mỹ An
  38. Finale

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


Chia sẻ trang này