Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]

Thảo luận trong 'CD Dạy học' bắt đầu bởi ghost0bk, 17 Tháng sáu 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Trong bài viết nàywww.KeyBanQuyen.VNchia sẻ tới bạn đọc bộ tài liệu : Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 .
  Trước là để các bạn yêu thích quản trị mạng có thể tự học tại nhà. Vì đây là giáo trình Video, 1 số bài đầu là lý thuyết còn lại à Video học từng bước Step by Step rất trực quan,bạn có thể xem trên Tivi,Smart Phone hay Tablet và hiển nhiên có thể học ở bất kỳ không gian,thời gian nào. Sau là dành tặng các bạn đã đi làm,muốn nâng cao chuyên môn ... để tiền lương và vị trí công tác được " vút bay ".

  Luyện xong bộ Video này là bạn đã có chỗ đứng trong chốn Võ Lâm Network rồi đó.!
  [​IMG]
  Tổng hợp tài liệu học Windows Server 2016 Exam 70 -410 , 70-741 và 70 - 412 . [ VIP ]
  Danh sách LABExam 70-740:
  Danh sách LAB Exam 70-741:
  01 - Welcome To The Course.mp4
  02 - About The Author.mp4
  03 - IP Overview.mp4
  04 - IPv4 Addresses And MAC Address.mp4
  05 - IPv4 Address Structure.mp4
  06 - Classes Of IPv4 Addresses.mp4
  07 - IPv4 Traffic Routing With Subnets And Gateways.mp4
  08 - Special Types Of IPv4 Address.mp4
  09 - Customizing Routing Of IP.mp4
  10 - Configuring IP Addresses.mp4
  11 - Tools To Manage IP.mp4
  12 - IPv6 Overview.mp4
  13 - IPv6 Addresses.mp4
  14 - IPv6 Protocol Translation.mp4
  15 - IPv6 Interface ID Explained.mp4
  16 - Overview Of DHCP.mp4
  17 - Deploying DHCP.mp4
  18 - Using DHCP Reservations.mp4
  19 - Enabling DHCP High Availability.mp4
  20 - Configuring DHCP Options.mp4
  21 - Managing DHCP.mp4
  22 - Overview Of DNS.mp4
  23 - Installing DNS.mp4
  24 - Types Of DNS Zone And Replication.mp4
  25 - Types Of DNS Resource Records.mp4
  26 - Configuring Global Names DNS Zone.mp4
  27 - Configuring DNS Zone Delegation.mp4
  28 - Deploying DNSSEC.mp4
  29 - Using DNS Policies.mp4
  30 - Configuring DNS Server Properties.mp4
  31 - Overview And Goals Of IPAM.mp4
  32 - IPAM Installation.mp4
  33 - Using RBAC With IPAM.mp4
  34 - Overview Of Remote Access Requirements.mp4
  35 - Web Application Proxy Overview.mp4
  36 - Deploying Web Application Proxy.mp4
  37 - Using Network Policy Server.mp4
  38 - VPN Overview.mp4
  39 - Installing VPN Server.mp4
  40 - Using Connection Manager Administration Kit.mp4
  41 - Overview Of DirectAccess.mp4
  42 - Installing DirectAccess.mp4
  43 - SDN Overview.mp4
  44 - SDNv1 With Windows Server 2012 And 2012 R2.mp4
  45 - SDNv2 In Windows Server 2016.mp4
  46 - Utilizing The SLB.mp4
  47 - Deploying SDNv2.mp4
  48 - Network Security Groups Overview.mp4
  49 - Overview And Deploying NIC Teaming.mp4
  50 - Deploying Switch Embedded Teaming.mp4
  51 - Using Network Acceleration Technologies.mp4
  52 - Using SMB.mp4
  53 - DFS Review.mp4
  54 - Understanding DFS-R.mp4
  55 - Deploying DFS-R.mp4
  56 - BranchCache Overview.mp4
  57 - Implementing BranchCache.mp4
  58 - Wrap Up And Thank You.mp4
  Danh sách LAB Exam 70-742:
  Active Directory Domain Services:
  01. Active Directory Overview.mp4
  02. Understanding Forests and Trees.mp4
  03. Installing Active Directory Domain Services.mp4
  04. Creating a new Domain in a new Forest.mp4
  05. Adding and removing Domain Controllers.mp4
  06. Installing a DC on Server Core.mp4
  07. Installing a DC from Media.mp4
  08. Domain Trust Types and Advanced Trust Configuration (Trust Authentication, SID Filtering, Name Suffix Routing).mp4
  09. Multi-Forest Environment Management.mp4
  10. Domain and Forest Levels.mp4
  11. Global Catalogs.mp4
  12. Using Read-Only Domain Controllers.mp4
  13. Understanding Flexible Single Master Operations (FSMO) Roles.mp4
  14. Managing FSMO Roles.mp4
  15. Configure UPN Suffixes.mp4
  Domain Controller and Site Management:
  01. Upgrading Domain Controllers.mp4
  02. Upgrading Domains.mp4
  03. Active Directory Site Introduction.mp4
  04. Creating Active Directory Sites and Site Links.mp4
  05. View DNS Service Records.mp4
  06. Configure DNS Site Coverage.mp4
  07. Domain Controllers in Azure.mp4
  08. Move Domain Controllers Between Sites.mp4
  09. Domain Controller Cloning.mp4
  10. NTDS Management and Metadata Cleanup.mp4
  11. Backing Up Active Directory.mp4
  12. Performing Active Directory Restoration.mp4
  13. Using Active Directory Snapshots.mp4
  Active Directory Object Management:
  01. Active Directory Object Types.mp4
  02. Creating Active Directory Users.mp4
  03. Creating Active Directory Computers and Joining a Domain.mp4
  04. Managing User and Computer Objects with Graphical Tools.mp4
  05. Managing User and Computer Objects with PowerShell.mp4
  06. Using Organizational Units.mp4
  07. Active Directory Group Types.mp4
  08. Managing Active Directory Groups.mp4
  09. Managing Active Directory Groups with Group Policy.mp4
  10. Using Virtual Accounts.mp4
  11. Using the Active Direcotry Recycle Bin.mp4
  12. Privileged Access Management Overview.mp4

  Active Directory Policies:
  01. Active Directory Policies.mp4
  02. Managed Service Accounts and Group Managed Service Accounts.mp4
  03. Configure Kerberos Constrained Delegation.mp4
  04. Manage Service Principal Names.mp4
  05. Configure Password Policy Settings.mp4
  06. Use Password Settings Objects.mp4
  07. Configure Account Policies.mp4
  Group Policy:
  01. Group Policy.mp4
  02. Using Group Policy WMI Filters.mp4
  03. Implementing Group Policy Preferences and Item-Level Targeting.mp4
  04. Configuring Group Policy Slow Link Processing Options.mp4
  05. Creating Custom Administrative Templates.mp4
  06. Convert ADM Files to ADMX Files.mp4
  07. Configure Software Installation, Folder Redirection and Scripts.mp4
  08. Configure Group Policy Caching.mp4
  09. Forcing Group Policy update.mp4
  10. Backing up and restoring GPOs.mp4
  11. Delegate Group Policy Management.mp4
  12. Troubleshooting Group Policy Applications and Common Causes of Problems.mp4
  13. Using Advanced Group Policy Management (AGPM).mp4
  Active Directory Certificate Services:
  01. Overview of Public Key Infrastructure (PKI).mp4
  02. Installing ADCS.mp4
  03. Configuring Enterprise Certificate Authority (CA).mp4
  04. Implementing Automatic Certificate Deployment and Renewal.mp4
  05. Implementing Key Archival and Recovery Processes.mp4
  06. Designing Separation of Roles with ADCS.mp4
  Active Directory Federation Services:
  01. The need for ADFS and how it works.mp4
  02. Installing ADFS.mp4
  03. Configuring ADFS.mp4
  04. Integrating ADFS with Cloud Services.mp4
  05. Integration with Azure Active Directory.mp4
  06. Updating Certificates with Azure AD Connect.mp4
  Web Application Proxy:
  01. WAP Overview.mp4
  02. Deploying WAP.mp4
  03. Publish Apps with WAP.mp4
  04. Publish Remote Desktop Gateway with WAP.mp4

  Active Directory Rights Management Services:
  01. Ways to Protect Data.mp4
  02. Active Directory RMS and Azure RMS.mp4
  03. Using Microsoft Rights Management Connector and RMS.mp4
  [​IMG]
  Link 4Share.VN

  Link GoogleDrive
  :
  https://www.keybanquyen.vn/2019/06/...-windows-server-2016-exam-70-410-411-412.html

Chia sẻ trang này