Video hướng dẫn học lập trình Python tiếng Việt.

Thảo luận trong 'CD Dạy học' bắt đầu bởi ghost0bk, 8 Tháng bảy 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Pythonlà một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.Vào tháng 7 năm 2018, Van Rossum đã từ chức Leader trong cộng đồng ngôn ngữ Python sau 30 năm lãnh đạo.

  Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

  Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã "bành trướng" sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. Mặc dù sự phát triển của Python có sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, nhưng Guido van Rossum hiện nay vẫn là tác giả chủ yếu của Python. Ông giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định hướng phát triển của Python.

  [​IMG]

  Video hướng dẫn học lập trình Python tiếng Việt.
  Bài 1 Có nên học lập trình Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 2 Cách tải và cài đặt Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 4 Tạo Project Python trong PyCharm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 6 Cách ghi chú lệnh trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 7 Các toán tử thường dùng trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 9 Các kiểu xuất dữ liệu_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 10 Các loại lỗi trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 14 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 15 Biểu thức Boolean_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 16 Biểu thức If_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 17 Biểu thức if ... else_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 19 Biểu thức pass_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 20 So sánh số thực trong Python_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 21 Sử dụng ifelse như phép gán_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 25 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 26 Vòng while_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 27 Vòng for_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 28 câu lệnh break_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 29 câu lệnh continue_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 30 Lệnh whileelse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 31 Lệnh forelse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 32 Vòng lặp lồng nhau_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 36 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 37 Các hàm toán học 1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 38 Các hàm toán học 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 39 round_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 40 Time_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 41 Random_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 42 exit_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 43 eval_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 47 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 48 Khái niệm về hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 49 Cấu trúc tổng quát của hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 50 Cách gọi hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 52 Viết tài liệu cho hàm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 53 Global Variable_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 54 Parameter mặc định_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 55 Lambda Expression_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 56 Giới thiệu về hàm đệ qui_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 60 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 63 Hàm căn lề rjust, ljust, center_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 65 Hàm startsWith, endsWith_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 66 Hàm find, count_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 67 Hàm format,substring_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 68 Hàm tách chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 69 Hàm nối chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 73 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 74 Cách khai báo và sử dụng List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 75 Cách duyệt List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 77 Phương thức insert_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 78 Phương thức append_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 79 Phương thức remove_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 80 Phương thức reverse_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 81 Phương thức sort_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 82 Slicing-Trích lọc list_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 83 List đa chiều_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list-1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list-2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 87 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 88 Vì sao phải lưu tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].avi

  Bài 88 Vì sao phải lưu tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 89 Cách ghi tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 90 Cách đọc tập tin_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 93 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 94 Giới thiệu tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 96 Các control cơ bản trong tkinter_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 100 Các bài tập tự rèn luyện_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  Bài 101 Project tổng hợp_[www.KeyPhanMem.info - www.KeyBanQuyen.VN ].mp4

  [​IMG]


  Link GoogleDrive :


  LINK NHANH:


  Link sao lưu khi bị lỗi :

Chia sẻ trang này