Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ]

Thảo luận trong 'CD Dạy học' bắt đầu bởi ghost0bk, 3 Tháng sáu 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  [​IMG]
  Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ].
  Nội dung khóa học :
  Phần 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng
  Bài 1: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng.
  Bài 2: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  Bài 3: Người nộp thuế giá trị gia tăng.
  Bài 4: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
  Bài 5: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 1.
  Bài 6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 2.
  Bài 7: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
  Bài 8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
  Bài 9: Bài trắc nghiệm 1.
  Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng.
  Bài 10: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
  Bài 11: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
  Bài 12: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 3.
  Bài 13: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 4.
  Bài 14: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 5.
  Bài 15: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 6.
  Bài 16: Thuế suất thuế giá trị gia tăng.
  Bài 17: Bài trắc nghiệm 2
  Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT.
  Bài 18: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.
  Bài 19: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
  Bài 20: Phương pháp tính thuế khấu trừ.
  Bài 21: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
  Bài 22: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
  Bài 23: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
  Bài 24: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1 .
  Bài 25: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2.
  Bài 26: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT.
  Bài 27: Bài trắc nghiệm 3.

  Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp.
  Bài 28: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ.
  Bài 29: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo.
  Bài 30: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản.
  Bài 31: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.
  Bài 32: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra.
  Bài 33: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn.
  Bài 34: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn.
  Bài 35: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi.
  Bài 36: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm.
  Bài 37: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.
  Bài 38: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn.
  Bài 39: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm.
  Bài 40: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT .
  Bài 41: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0% .
  Bài 42: Bài trắc nghiệm 4.

  Phần 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng.
  Bài 43: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.
  Bài 44: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc.
  Bài 45: Quy định chung về khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.
  Bài 46: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh.
  Bài 47: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.
  Bài 48: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
  Bài 49: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
  Bài 50: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
  Bài 51: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2
  Bài 52: Bài trắc nghiệm 5.

  Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng.
  Bài 53: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu .
  Bài 54: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 1.
  Bài 55: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 2.
  Bài 56: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT.
  Bài 57: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 1.
  Bài 58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 2.
  Bài 59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 3.
  Bài 60: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 1.
  Bài 61: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 2.
  Bài 62: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 3.
  Bài 63: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 4.
  Bài 64: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel.
  Bài 65: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Phương pháp khấu trừ.
  Bài 66: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 1.
  Bài 67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 2.
  Bài 68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 3.
  Bài 69: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 4 .
  Bài 70: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 5.
  Bài 71: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 6.
  Bài 72: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 7.
  Bài 73: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ.
  Bài 74: Bài trắc nghiệm 6.
  Bài 75: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.
  Bài 76: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
  [​IMG]
  Link

Chia sẻ trang này