Video tiếng Việt học lập trình Android từ cơ bản tới nâng cao.

Thảo luận trong 'CD Dạy học' bắt đầu bởi ghost0bk, 6 Tháng bảy 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Đăng bởi:www.KeyBanQuyen.VN - Hệ thống cung cấp tất cả bản quyền của Microsoft. Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Zalo ,Viber ).

  Nội dung khóa học:
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 1: Giới thiệu , hướng dẫn cài đặt và ôn tập lập trình Java
  Bài 1: Hướng dẫn download các Tool cần thiết
  Bài 2: Hướng dẫn cài đặt jdk và genymotion
  Bài 3: Hướng dẫn cài đặt eclipse và android studio
  Bài 4: Hướng dẫn tạo Project
  Bài 5: Cấu hình cho Android Studio
  [​IMG]
  Video tiếng Việt học lập trình Android từ cơ bản tới nâng cao.
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 2: Quy trình thiết kế ứng dụng Android trên Android Studio.
  Bài 6: Tìm hiểu vòng đời của một ứng dụng Android
  Bài 7: Thiết kế và thay đổi iCON của một ứng dụng
  Bài 8: 3 Kiểu Layout thường gặp trong thiết kế giao diện Android
  Bài 9: Quy trình thiết kế ứng dụng
  Bài 10: Làm việc với đối tượng EditText và Button
  Bài 11: Vai trò của Logcat và Toast trong Debug ứng dụng
  Bài 12: Tìm hiểu Snackbar trên Android 4.0
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 3: Đối tượng cơ bản trong Android.
  Bài 13: Hướng dẫn ép kiểu dữ liệu
  Bài 14: Tìm hiểu onClick
  Bài 15: Code phép tính
  Bài 16: Sử dụng tài nguyên ảnh trong ứng dụng

  Bài 17: Tạo Backround
  Bài 18: Tìm hiểu đối tượng ToggleButton & Switch
  Bài 19: Lấy hình từ Server Yahoo và Facebook

  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 4: Tìm hiểu đối tượng Seekbar.
  Bài 20: Tìm hiểu về đối tượng SeekBar
  Bài 21: Lấy hình bằng Identifier
  Bài 22: Hệ màu RGBA
  Bài 23: Bài tập ứng dụng
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 5: Đối tượng Form trong Android.
  Bài 24: Tìm hiểu đối tượng RadioButton
  Bài 25: Tìm hiểu đối tượng Checkbox
  Bài 26: Xây dựng ứng dụng : Phiếu đăng ký môn học
  Bài 27: Đối tượng Alert Dialog và Custom Diaglog
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 6: Xử lý các vấn đề về thời gian.
  Bài 28: Tìm hiểu phương thức CountDownTimer
  Bài 29: Tìm hiểu đối tượng Chronometer
  Bài 30: Tìm hiểu phương thức Timer

  Bài 31: Xây dựng ứng dụng : Pháo hoa
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 7: Tìm hiểu phương thức Random.
  Bài 32: Giới thiệu phương thức Random
  Bài 33: Xây dựng ứng dụng: Bốc thăm
  Bài 34: Xây dựng ứng dụng: Bài cào
  Bài 35: Xây dựng ứng dụng: Freaking Math
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 8: Tìm hiểu Animation và Game bằng Animation.
  Bài 36: Tìm hiểu Animation trên Android
  Bài 37: Xây dựng ứng dụng: Chiếc nón kỳ diệu
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 9: Tìm hiểu ListView trong Android.
  Bài 38: Tìm hiểu ListView cơ bản
  Bài 39: Ôn tập hướng đối tượng
  Bài 40: Custom Adpater
  Bài 41: Tìm hiểu thư viện Picasso
  Bài 42: Tạo Adpater
  Bài 43: Xóa dữ liệu trong ListView
  Bài 44: Tìm hiểu thư viên Dynamiclistview
  Bài 45: Thay đổi vị trí dòng
  Bài 46: Tìm kiếm dữ liệu ListView cơ bản
  Bài 47: Tìm kiếm dữ liệu ListView nâng cao
  Bài 48: Chỉnh sửa dữ liệu ListView
  Bài 49: Pull to Refresh ListView
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 10: Media và Intent trong Android.
  Bài 50: Di chuyển giữa các màn hình bằng Intent
  Bài 51: Tìm hiểu Action Bar
  Bài 52: Tìm hiểu Tabbar
  Bài 53: Truyền tham số giữa 2 màn hình
  Bài 54: Nhạc Local
  Bài 55: Play nhạc Local
  Bài 56: Nhạc online
  Bài 57: Play nhạc Online
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 11: Xây dựng ứng dụng Clone Mp3.Zing.Vn.
  Bài 58: Giới thiệu ứng dụng MP3
  Bài 59: Chuẩn bị đối tượng
  Bài 60: Truyền dữ liệu 2 màn hình
  Bài 61: Tạo hiệu ứng dĩa xoay
  Bài 62: Play nhạc
  Bài 63: Play - Pause - Next - Prev
  Bài 64: Thời gian bài hát
  Bài 65: Thay đổi thời gian bài hát
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 12: Thao tác với tập tin.
  Bài 66: Tìm hiểu Shared Preferences
  Bài 67: Hướng dẫn đọc file txt ngay trong ứng dụng
  Bài 68: Đọc file từ máy người dùng
  Bài 69: Tìm hiểu cách truy xuất bằng File Manager.
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 13: Text – Speech – Record.
  Bài 70: Tìm hiểu Speech To Text
  Bài 71: Tìm hiểu Text To Speech
  Bài 72: Thực hiện việc ghi âm
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 14: Tìm hiểu XML và Json.
  Bài 73: Hướng dẫn đọc file XML
  Bài 74: Xử lý vấn đề với XML
  Bài 75: Tìm hiểu web view
  Bài 76: Bài tập ứng dụng
  Bài 77: Tìm hiểu về Json
  Bài 78: Json Simple
  Bài 79: Json Ads
  Bài 80: Json Pro
  Bài 81: Bài tập ứng dụng
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 15: Tìm hiểu thư viện Volley.
  Bài 82: Giới thiệu thư viện Volley
  Bài 83: GetString - GetJSON
  Bài 84: GetJSON
  Bài 85: GetIMG
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 16: Toàn tập với SQLite.
  Bài 86: Ôn tập truy vấn dữ liệu
  Bài 87: Chuẩn bị giao diện
  Bài 88: Di chuyển màn hình
  Bài 89: Tạo SQL Open Helper
  Bài 90: Them
  Bài 91: Danh sách
  Bài 92: Chuẩn bị dữ liệu sửa
  Bài 93: Sửa dữ liệu
  Bài 94: Xóa dữ liệu
  [ www.KeyBanQuyen.VN ]_ Phần 17: Webservice - Xây dựng cửa hàng bán quần áo.
  Bài 95: Giới thiệu Web service
  Bài 96: Tạo database
  Bài 97: Xây dựng CSDL
  Bài 98: Xây dựng dữ liệu thể loại
  Bài 99: Quản lý dữ liệu
  Bài 100: Đổ dữ liệu menu
  Bài 101: Xây dựng dữ liệu cho ListView
  Bài 102: Quản lý sản phẩm
  Bài 103: Chi tiết sản phẩm
  Bài 104: Comment sản phẩm.
  [​IMG]

  Tổng dung lượng : 28GB
  Link

Chia sẻ trang này